Işık hızı bilinenden 300 kat daha hızlı


 

Işık hızı bilinenden 300 kat daha hızlı

Işık hızının bilinenden 300 kat hızlı seyahat edebildiği kanıtlandı. Şimdi Einstein’ın “İzafiyet Teorisi”nin çökmesi gündemde. Boşluktaki ışık hızı saniyede 299.792,458 kilometre\saniye olarak hesaplanmıştı

Işık hızı aşıldı

20. yüzyılın fizik yasalarını alt üst edecek bir deney gerçekleşti. Işık hızının bilinenden 300 kat hızlı seyahat edebildiği kanıtlandı.

Şimdi Einstein’ın “İzafiyet Teorisi”nin çökmesi gündemde…

Amerikalı bilimadamları, fizik kurallarını altüst eden bir deney gerçekleştirerek ışık hızının aşıldığını kanıtladı.

 

Laboratuvar koşullarında ışık hızının, bilinen sınırı olan saniyede 300 bin kilometreyi 300 kat aştığını açıklandı. Bu deneyin sonucunun doğrulanması halinde, “Kuantum Fiziği’nin” temel taşlarını atan fizik dahisi Albert Einstein’ın ünlü “İzafiyet Teorisi”nin çökeceği öne sürüldü. Princeton Üniversitesi’nde yapılan deneylerde “ışığın gideceği yere daha seyahatine başlamadan önce vardığı” saptandı. Başka değişle ışığın zamanda ileri doğru atladığı tespit edildi.

 

SEZYUM GAZI TESTİ

Princeton NEC Enstitüsü’nün uzmanlarından Dr. Lijun Wang, açıklamasında,  laboratuvar deneyinin, bir ışık demetinin, içinde özel olarak  hazırlanmış sezyum gazı bulunan test ortamına gönderilmesiyle  yapıldığını söyledi.

 

Wang’ın verdiği bilgiye göre, aşırı hassas zaman ölçme cihazlarının  kullanıldığı deneyde, ışık demeti, daha sezyum gazlı test ortamına  girmeden ortamdan çıktı. Işık demetinin test ortamından çıkıp yoluna 20  metre devam ettikten sonra, ortama daha o anda girdiği belirlendi.

Wang, bir başka deyişle, ışık demetinin, iki yerde aynı anda bulunduğunu  söyledi. Yani ışık daha test ortamına girmeden dışarıya çıktı.

Test sonuçlarını inceleyen Berkeley Üniversitesi fizik profesörü Raymond  Chiao, deney verilerinin “inanılmaz bir duruma işaret ettiğini”  söyledi.  Bilinen fizik kurallarına göre her türlü veri, en fazla,  saniyede 300 bin kilometre olarak kabul edilen ışık hızıyla  iletilebildiği gibi, zaman da, bu ışık hızıyla göreceli olarak  hesaplanıyor.

 

ETKİ-TEPKİ YASASI

Wang’ın deneyinin geçerli kabul edilmesi halinde, fiziğin temel  kanunlarından olan ve “neden sonuçtan önce gelir veya bir olgunun sonu  başından sonra gelir” şeklinde özetlenebilecek “etki-tepki” yasasının da  geçersiz kalacağına dikkat çekiliyor. Bu durumda, bir olgunun sonucu,  onu yaratan nedenden önce geliyor.

 

Ve başlamadan bitmesi mümkün olabililiyor. Deney sonuçları bilinen zaman kavramının “çökeceğine” işaret ediyor.

Köln Üniversitesi Dr. Guenter Nimtz de, konuyla ilgili yaptığı  açıklamada böylece “bilgi”nin ışıktan daha hızlı bir şekilde  ulaştırılabileceğinin kanıtlandığını söyledi. Lijun Wang ve ekibinin  araştırmasının tüm ayrıntıları, ünlü bilim dergisi  Nature tarafından  satın alındı. Derginin son sayısında araştırmanın detayları  yayınlanacak.

 

Einstein’ın izafiyet Teorisi nedir?

Evrende hiçbir şeyin kesin ve mutlak olmadığı, zamana ve mekana göre  değiştiği temeline dayanır. Örnek olarak, bir gök cisminin dolanım  süresi, dünyadaki bir gözlemciye göre hesaplanmıştır. Aynı gökcisminin  dolanım süresi, başka bir gezegendeki gözlemci için daha uzun ya da daha  kısa olabilir. Einstein’ın vardığı sonuca göre, ışık hızı ile seyahat  edilirse uzunlukların kısalması, zamanın yavaşlaması, kütlenin değişip  bir enerji demeti (ışık) haline dönüşmesi mümkündür. Işık hızından daha  hızlı hareket etmek mümkün değildir. Işık hızıyla seyahat eden bir kişi  (uzay mekiğinin içindeki bir astronot) için zaman yavaş geçer.  Dışarıdaki insan içinse zaman normal akar. Bu da zamanda yolculuğu  gündeme getirmiştir.

 

http://arsiv.sabah.com.tr/2000/06/05/d06.html  Kaynağından alınmıştır.

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/9380.asp#BODY bu adrestende bakabilirsiniz.

Reklamlar